Report: Turnaj Open, Únětická liga (13.04.2019)

Struktura: Reportáže z turnajů > Ligy > Únětická liga > Turnaje Open > 13.04.2019

Reportáž z kuličkového turnaje kategorie Open, který se konal na antukovém hřišti u Sokolovny v Úněticích v sobotu 13. dubna 2019. Turnaj se zároveň započítává do Únětické ligy. Pořadatel turnaje: Kateřina Mišovičová.

Turnaj Open, Únětice, foto: Karlovarští kuličkáři,
https://www.facebook.com/kulickykvary
Turnaj Open, Únětice, foto: Karlovarští kuličkáři,
https://www.facebook.com/kulickykvary
Nejlepší hráči turnaje Open (13.04.2019)

Členské příspěvky pro rok 2019

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Členské příspěvky 2019

PŘEHLED – SEZNAM ČLENŮ ČKS

Valná hromada ČKS schválila výši členského příspěvku:

 • 200,- Kč (dospělí nad 13 let vč.)
 • 100,- Kč (junioři do 12 let vč.)
 • 0,- Kč (nově registrované kluby do ČKS / stávající kluby)

Členské příspěvky uhraďte bezhotovostně na bankovní účet Českého kuličkového svazu:

 • 2100145505 / 2010 (Fio banka)
 • Jako Variabilní symbol (VS) uvádějte své registrační číslo hráče (viz)
 • Do textu zprávy vypište “Členský příspěvek 2019” + jméno a příjmení.

Preferujeme variantu aby členské příspěvky uhradili za své hráče předsedové klubů. V tomto případě uveďte jako VS reg. číslo předsedy klubu a do textu napište “Členský příspěvek 2019” +název klubu. Následně zašlete na emailovou adresu info@kulicky.com seznamem hráčů (+ registračními čísly hráčů) za které jste provedli platbu.

Termín úhrady členských příspěvků nejpozději do 31.03.2019.

Noví zájemci o členství (seznam členů naleznete ZDE) navíc vyplní a odešlou přihlášku do ČKS:

Report: Turnaj Open, Takonín (07.04.2019)

Struktura: Reportáže z turnajů > Turnaje Open > Takonín 2019

V neděli 7. dubna 2019 se uskutečnil kuličkový turnaj kategorie Open v Takoníně (Pěnkavův dvůr). Pořadatelem turnaje byl Vladimír Pěnkava.

Kuličkový turnaj Open, Takonín, 07.04.2019; foto: Marta Völfelová

Pozvánka: Turnaj Open, Takonín (07.04.2019)

Struktura: Projekty > Pozvánka: Turnaj Open (07.04.2019)

Druhý královský kuličkový turnaj v Pěnkavově dvoře Takonín

Zveme vás do historického prostředí našeho objektu. Nabízíme spojení sportu a historie.

Termín: 7. dubna 2019
Trénink: od 9:00
Začátek turnaje: v 10:00
Zápisné: dospělí – 100 Kč, junioři (do 12 let) 70 Kč
Občerstvení tekutiny: čaj, káva, limo, nealko pivo v zápisném.
Jinak se platí ceny lidové (cca vuřt 25, klobása 30, alko pivo 20) možno opéci na ohništi.
Ceny: pro první čtyři, pro nejmladší a nejstarší, nejvzdálenější a předá je král Karel IV.
Herní systém: dle počtu hráčů.
Kuličky: buď vlastní nebo zapůjčíme.
Přihlášky: nutno se objednat penkava@faber.cznebo 777 66 88 95

Akce se koná za každého počasí.

Pro všechny účastníky je připraveno žonglérsko, jezdecké vystoupení – Kejklířskojezdeckého dua bratrů Pěnkavových (královských šašků a jejich koně).

PRAVIDLA podle Českého kuličkového svazu

1.     Na turnajích Českého kuličkového svazu hrají vždy 2 hráči proti sobě. Kuličky mají barevně odlišeny. Cílem hry je dostat jako první všechny kuličky své barvy do důlku.

2.     Nejdřív každý hodí jednu kuličku od čáry hodu k důlku (rozhoz k důlku). Kdo je blíž, rozhodne, kdo začne v první hře.

3.     První hází všechny své kuličky (po jedné nebo i více najednou) z čáry hodu k důlku a snaží se jej zasáhnout. Pak udělá to samé jeho soupeř.

4.     V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý cvrnká jen do svých kuliček, hráči se střídají po jednom cvrnku bez ohledu na to, jestli kulička skončila v důlku.

5.     Správný cvrnk je definován jako pohyb pouze jednoho prstu, přičemž se smíte dotknout jen své (jedné) kuličky. Ta pak může zasáhnout jakoukoliv jinou, i soupeřovu.

6.     Kdo má první všechny své kuličky v důlku, vyhrává hru. Zápas se většinou hraje na 2 – 3 vítězné hry.

7.     Čára hodu je vzdálena od středu důlku 7,5 m, důlek má průměr 7 – 11 cm.

Zápis z jednání Výkonného výboru (15.03.2019)

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Zápis z jednání VV (03.04.2019

Termín pro projednávání návrhů: 08.03.-12.03.2019 
Termín pro hlasování: 13.03.-15.03.2019; Účast členů VV: 4
Schůze probíhala elektronickou formou (dle jednacího řádu VV).

1) Výkonný výbor ČKS schvaluje předložený návrh (úprava v Soutěžním řádu) v tomto znění: 
„1.1.4 Maximální startovné na turnajích Open činí 100 Kč.
1.2.3 Maximální startovné na turnajích Masters a republikových turnajích činí 200 Kč.“
(účast členů: 3 / PRO: 3 / proti: 0)

2) Výkonný výbor ČKS schvaluje předložený návrh (úprava v Soutěžním řádu) v tomto znění: 
„1.1.5 Maximální startovné na turnajích Open pro řádné členy ČKS činí 50 Kč.
1.2.4 Maximální startovné na turnajích Masters pro prémiové členy činí 150 Kč.“
(účast členů: 4 / PRO: 3 / proti: 1)

3) Výkonný výbor ČKS schvaluje předložený návrh (úprava Registračního řádu ČKS) v tomto znění: 
„1.5. Členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 31.3.2019. Noví žadatelé o členství uhradí členský příspěvek nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky VV.
1.7. Výši členského příspěvku pro daný kalendářní rok schvaluje Valná hromada ČKS. Na rok 2019 byly schváleny členské příspěvky ve této výši: 200,- Kč (řádní členové od 13 let vč.) / 100,- Kč (junioři do 12 let vč.) / 0,- Kč (stávající a nově registrované kuličkové kluby).
1.9. Řádní členové mají právo účastnit se všech turnajů v rámci ČKS, včetně republikových turnajů kategorie Masters, MČR klubů a MČR dvojic, právo volit / zastupovat kuličkový klub na Valné hromadě (členové starší 15 let) a právo být voleni do orgánů ČKS (člen starší 18 let; nejpozději v den nástupu do volené funkce).
1.10. Řádní členové ČKS mají dále právo na snížené startovné na žebříčkových turnajích ČKS (dle Soutěžního řádu). Max výše startovného na turnajích Open pro řádné členy ČKS činí 50,- Kč (běžně 100,- Kč). 

2.2. Pro založení klubu je třeba vyplnit klubovou přihlášku do ČKS (písemně nebo elektronicky). Registrační poplatek pro nově registrované kluby není stanoven. Přihláška musí obsahovat: název klubu, jméno předsedy klubu, adresu, kontaktní email, telefonní číslo a dále osobní a kontaktní údaje zakládajících členů.
2.4. Každý kuličkový klub, který je řádně registrován, má minimálně jednoho zástupce, který je řádným členem a dále splňuje podmínky (viz bod 2.7.), má právo vyslat svého zástupce na Valnou hromadu ČKS s právem hlasovacím.
3.5. Prémioví členové mají dále právo na snížené startovné na žebříčkových turnajích kategorie Masters (viz soutěžní řád). Max výše startovného na turnajích Masters 150,- Kč (běžně 200,- Kč).
4.4. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen ČKS (účast na valné hromadě bez práva hlasovacího, účast na republikových turnajích ap.). Čestný člen nemusí hradit členský příspěvek.“
Úplné znění Registračního řádu.g
(účast členů: 4 / PRO: 4 / proti: 0)

V Praze dne 15. března 2019
Zapsal: Daniel Beseda

Publikováno:

Zápis z jednání Výkonného výboru (03.04.2019)

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Zápis z jednání VV (03.04.2019

Termín pro projednávání návrhů: do 01.04.2019
Termín pro hlasování: 01.04.-04.04.2019; Účast členů VV: 5
Schůze probíhala elektronickou formou

1) Výkonný výbor ČKS schvaluje / přijetí řádných členů (jednotlivců) / celkem 12: Ladislav Brunclík (2601), Petr Fuksa (2378), Libor Nehyba (2494), Michaela Nehyba Vlčková (2495), Vendula Ovesná (2596), Zdeněk Ovesný (2597), Petr Pečenka (2623), Martin Šilhan (2602), Robert Zajíček (2105), Jana Zajíčková (2096), Karla Zajíčková (2112), Miroslav Živný (2562) /
(účast členů: 5 / PRO: 5 / proti: 0 / zdržel se: 0)

2) Výkonný výbor ČKS schvaluje / přijetí řádných členů ČKS (kluby, oddíly) / celkem 2: klub č. 54 – WOLF CVRNK TEAM (registrace 13.01.2019, předseda Jaroslav Jarušek), klub č. 55 – Divoké KOULE (registrace 30.03.2019, Tišnov, předseda Libor Jakeš) / (účast členů:
5 / PRO: 5 / proti: 0 / zdržel se: 0)

3) Výkonný výbor ČKS schvaluje / přijetí za „čestného člena“ / celkem 1. VV ČKS přijímá (dle Stanov a Registračního řádu) za čestného člena – Petra Šejbu, zakladatele svazu a prvního prezidenta. Čestný člen má (dle Registračního řádu) všechny práva a povinnosti jako řádný člen (smí se účastnit valné hromady pouze s hlasem poradním, nehlasuje za klub); řádný člen je současně osvobozen od platby členského příspěvku / (účast členů: 5 / PRO: 5 / proti: 0 / zdržel se: 0)

4) Výkonný výbor ČKS schvaluje / pověření pro Martina Dostála – zvoleného člena VV a předsedu STK. Pověření se týká vypracování a zveřejnění (vyhodnocení) ankety mezi vybranými kuličkáři o podobě Turnaje mistrů 2019 (v období duben – květen 2019) / (účast členů: 5 / PRO: 4 / proti: 0 / zdržel se: 1)

5) Výkonný výbor ČKS schvaluje / nákup – odkoupení akumulátorového světlometu pro kuličkové turnaje v hodnotě 499 Kč / (účast členů: 5 / PRO: 3 / proti: 0 / zdržel se: 2)

V Praze dne 3. dubna 2019
Zapsal: Daniel Beseda

Výzva k úhradě členského příspěvku – návrh na ukončení členství

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Výzva k úhradě

Členové ČKS, kteří neuhradili členský příspěvek na rok 2019 (na základě stanov a zákona č. 89/2012 Sb. běží lhůta pro dodatečné uhrazení členského příspěvku – nejpozději do 30.04.2019. V opačném případě členství členům automaticky zaniká dnem 01.05.2019):

 1. Erik Dančák
 2. Hana Fišerová uhrazeno
 3. Zbyněk Fojtík
 4. Viktor Harásek
 5. Ladislav Just ml. – uhrazeno
 6. Oldřich Kadlec
 7. Tomáš Kapounek
 8. Antonín Karásek
 9. František Karásek
 10. Luboš Karásek
 11. Dagmar Karásková
 12. Pavel Kotyza
 13. Lucie Krajčirovičová
 14. Pavel Kučaba
 15. Robert Mikluš uhrazeno
 16. Milan Milenky
 17. Robert Milenky
 18. Jaroslava Mišovičová
 19. Petr Mlčoch
 20. Milan Mostýn
 21. Nela Mostýn
 22. Karel Ondrůj
 23. Bohumila Ondrůjová
 24. Bohumila Ondrůjová ml.
 25. Marie Pospíšilová – členství ukončeno
 26. Zbyněk Schneider uhrazeno
 27. Oleg Schoch
 28. Anna Svrčinová
 29. Josef Šaroch
 30. Helena Šarochová
 31. Marek Šiňanský uhrazeno
 32. Josef Šnejdr
 33. Veronika Völfelová
 34. Oldřich Vrátník

V případě, že se tito členové budou chtít stát znovu členy ČKS, musí postupovat jako každý nový zájemce o členství (tzn. 1) vyplnit přihlášku do ČKS, 2) uhradit členský příspěvek, 3) žádost musí schválit Výkonný výbor, 4) člen obdrží průkaz a stává se členem). Aktuálně se tato výzva týká 34 členů (kteří byli v evidenčním stavu k 31.12.2018):

Report: Turnaj čtyř důlků, Odolena Voda (30.03.2019)

Struktura: Reportáže z turnajů > Turnaje Open > Odolena Voda 30.03.2019

Reportáž z kuličkového turnaje kategorie Open, který se uskutečnil v sobotu 30. března 2019 (hřiště v lese, Odolena Voda). Pořadatel: Marek Šiňanský.

Turnaj Open, Odolena Voda, „Turnaj čtyř důlků“, 30.03.2019, pořadatel: Marek Šiňanský

Pozvánka na Mimořádnou Valnou hromadu ČKS (04.05.2019)

Struktura: Pracovní > Valné hromady > Pozvánka

POZVÁNKA

Podle zákona č. 89/2012 Sb. § 249 a stanov ČKS

svolávám

Mimořádnou VALNOU HROMADU

 • Termín: sobota 4. května 2019 od 09:35 hod.
 • Místo: Hostinec Sokolovna, Školní 93/2, 252 62  Únětice / mapa

Program jednání VH:

 1. Zahájení; Ověření usnášeníschopnosti VH
 2. Doplňující volba člena VV / Předsedy Finanční a hospodářské komise (tajná volba)
 3. Volba 3 členů Kontrolní komise (tajná volba)
 4. Ukončení schůze (09:45 hod.)

Na tuto valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce (s právem hlasovacím) každý aktivní kuličkový klub (řádný člen ČKS – kuličkový klub/kuličkový oddíl).

VH se uskuteční v pauze po ukončení prezence hráčů a zahájením turnaje Masters a délka zasedání nepřekročí 10 minut.

Kandidáti na některou z uvedených funkcí se mohou přihlašovat na info@kulicky.com, nebo na tel.: 777231324. Děkuji.

V Praze dne 29. března 2019

Bc. Daniel Beseda, prezident svazu

Pozvánka na Valnou hromadu Českého kuličkového svazu, která se uskuteční 23. února 2019 v Brně

Struktura: Pracovní > Valné hromady > VH 2019 > Pozvánka

POZVÁNKA

Podle zákona č. 89/2012 Sb. § 249 a stanov ČKS

svolávám

VALNOU HROMADU

 • Termín: sobota 23. února 2019 od 11:00 hod.
 • Místo: Restaurace Thalie, Rooseveltova 582/14, Brno / mapa

Program jednání VH:

 1. Zahájení
 2. Ověření usnášeníschopnosti VH, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele
 3. Schválení programu
 4. Úvodní slovo prezidenta svazu / Zpráva o činnosti ČKS
 5. Organizační záležitosti, zkrácení funkčního období členů VV
 6. Schválení zprávy o hospodaření svazu v roce 2018
 7. Schválení rozpočtu svazu na rok 2019
 8. Schvalování výše členského příspěvku (řádné, junioři, kluby) a termínu splatnosti
 9. Schvalování Stanov (úpravy: členství, počet členů VV, organizace – zavedení Komisí ap.)
 10. Schvalování Pravidel kuliček (úpravy)
 11. Schvalování dokumentů – Soutěžní řád, Zásady, Propozice Turnaje mistrů ap. (úpravy)
 12. Možnost začlenění svazu do zastřešujících organizací (pověření pro prezidenta)
 13. Vyhlášení vítězného loga pro ČKS
 14. Přestávka / oběd
 15. Volba Prezidenta ČKS (funkční období 2019-2021)
 16. Volba Tajemníka ČKS (funkční období 2019-2021)
 17. Volba reprezentantů VV / Předsedů komisí (počet 5, 2019-2021)
 18. Diskuze
 19. Schvalování zápisu z jednání VH
 20. Ukončení schůze

Na tuto valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce každý kuličkový klub, který se v předchozích 12 měsících zúčastnil minimálně tří turnajů započítávaných do národního žebříčku.
Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti (stanovy bod 7.2).
Valné hromady se mohou zúčastnit:

 1. s právem hlasovacím: delegáti (předsedové nebo pověření zástupci [písemně nebo e-mailem] kuličkového klubu s právem účasti)
 2. s hlasem poradním: prezident, tajemník a reprezentanti VV (pokud nejsou současně delegáty) a ostatní předsedové klubů (nebo pověření zástupci), kteří nemají právo hlasovací
 3. ostatní hosté (z kapacitních důvodů může každý kuličkový klub přivést max.1 hosta / člena klubu)
 4. kandidáti na některý z postů (prezident, tajemník, člen VV/Předseda komise, člen KK). Kandidovat může zájemce, který nejpozději k 1. 5. 2019 bude mít 18 let.

V Praze dne 21. ledna 2019

Bc. Daniel Beseda, prezident svazu

PRACOVNÍ MATERIÁLY – NÁVRHY – KANDIDÁTI

Právo účasti na VH 23.2.2019:

Hlasovací právo/* mají zástupci těchto klubů:

1. M-Dream Team – účast ANO (Martin Dostál) 
2. Bohemia & Moravia Club – účast ANO (Martin Mišovič) 
3. GLÁSFÉR TÝM – účast ANO (Jiří Bernat)
4. Hanácká Trefa
5. SKK Rohožky – účast NE
6. HVS GINZEL Rakovník – účast NE
7. Chrobáci Brno – účast ANO (Jan Pohořelický)
8. SK ZASTÁVECKÁ KOULE – účast ANO (Karel Kočí, Lubomír Čech)
9. Strangalia Team – účast ? (Martin Adamec)
10. Klub cvrnkačů kuliček Cheb – účast NE
11. Spanker – účast NE
12. Club Rodamiento – účast ANO (Daniel Beseda)
13. Kuličkový klub CB Neratovice – účast NE

Zástupci ostatních aktivních klubů se mohou zúčastnit pouze jako hosté (bez hlasovacího práva).
Stejně tak mají právo účasti (bez hlasovacího práva) zajištěni členové Výkonného výboru. 
Z kapacitních důvodů si každý delegát (s hlasovacím prácem / zástupce klubu) může přivést 1 hosta (z téhož klubu).

/* toto pravidlo bude použito zřejmě naposledy na této VH, jelikož je předložen návrh, aby se VH účastnili zástupci všech aktivních klubů (členů ČKS).