Archiv rubriky: Uncategorized

Pozvánka na Valnou hromadu Českého kuličkového svazu, která se uskuteční 23. února 2019 v Brně

Struktura: Pracovní > Valné hromady > VH 2019 > Pozvánka

POZVÁNKA

Podle zákona č. 89/2012 Sb. § 249 a stanov ČKS

svolávám

VALNOU HROMADU

 • Termín: sobota 23. února 2019 od 10:00 hod.
 • Místo: Brno /*bude upřesněno / mapa

Program jednání VH:

 1. Zahájení
 2. Ověření usnášeníschopnosti VH, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele
 3. Schválení programu
 4. Úvodní slovo prezidenta svazu / Zpráva o činnosti ČKS
 5. Organizační záležitosti, zkrácení funkčního období členů VV
 6. Schválení zprávy o hospodaření svazu v roce 2018
 7. Schválení rozpočtu svazu na rok 2019
 8. Schvalování výše členského příspěvku (řádné, junioři, kluby) a termínu splatnosti
 9. Schvalování Stanov (úpravy: členství, počet členů VV, organizace – zavedení Komisí ap.)
 10. Schvalování Pravidel kuliček (úpravy)
 11. Schvalování dokumentů – Soutěžní řád, Zásady, Propozice Turnaje mistrů ap. (úpravy)
 12. Možnost začlenění svazu do zastřešujících organizací (pověření pro prezidenta)
 13. Vyhlášení vítězného loga pro ČKS
 14. Přestávka / oběd
 15. Volba Prezidenta ČKS (funkční období 2019-2021)
 16. Volba Tajemníka ČKS (funkční období 2019-2021)
 17. Volba reprezentantů VV / Předsedů komisí (počet 5, 2019-2021)
 18. Diskuze
 19. Schvalování zápisu z jednání VH
 20. Ukončení schůze

Na tuto valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce každý kuličkový klub, který se v předchozích 12 měsících zúčastnil minimálně tří turnajů započítávaných do národního žebříčku.
Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti (stanovy bod 7.2).
Valné hromady se mohou zúčastnit:

 1. s právem hlasovacím: delegáti (předsedové nebo pověření zástupci [písemně nebo e-mailem] kuličkového klubu s právem účasti)
 2. s hlasem poradním: prezident, tajemník a reprezentanti VV (pokud nejsou současně delegáty) a ostatní předsedové klubů (nebo pověření zástupci), kteří nemají právo hlasovací
 3. ostatní hosté (z kapacitních důvodů může každý kuličkový klub přivést max.1 hosta / člena klubu)
 4. kandidáti na některý z postů (prezident, tajemník, člen VV/Předseda komise, člen KK). Kandidovat může zájemce, který nejpozději k 1. 5. 2019 bude mít 18 let.

V Praze dne 21. ledna 2019

Bc. Daniel Beseda, prezident svazu

Report: Extrémy (05.01.2019)

Struktura: Report z turnajů > Nežebříčkové > Extrémy 2019

Reportáž z nežebříčkového kuličkového turnaje „Extrémy 2019“, který se uskutečnil v sobotu 5. ledna 2019 v Kaizlových sadech (hřiště U Invalidovny). Pořadatel: Daniel Beseda (Club Rodamiento), Petr Šejba, Pavel Zoufalý ad. Ceny do turnaje věnoval Club Rodamiento.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozvánka: Extrémy 2019 (05.01.2019)

Struktura: Projekty > Extrémy 2019

Tradiční zahajovací turnaj sezóny je tady. Tentokrát se bude jednat o první ze série turnajů v rámci oficiálního programu oslav 20. výročí Českého kuličkového svazu.

Pořadatelé akce: Petr Šejba, Daniel Beseda, Pavel Zoufalý, Věra Jandečková (turnaj juniorů).

Pozvánka: Extrémy 2019. Pořádá Český kuličkový svaz, z. s. 

Kuličková sezóna 2016 – report

Uplynulou kuličkovou sezónu můžeme zhodnotit jako absolutní triumf klubu M-DREAM TEAM. Hráči tohoto klubu slavili úspěchy na všech velkých turnajích – Veronika Šťastná se stala mistryní České republiky, Martin Fazekaš / Martin Dostál zvítězili na mistrovství ČR dvojic, M-Dream Team vyhrál mistrovství ČR klubů a také nároční žebříček ČR pro rok 2016 a vše korunoval Martin Fazekaš vítězstvím v Turnaji mistrů a obsazením první příčky v národním žebříčku.
Celkem se v této sezóně uskutečnilo (pod hlavičkou ČKS) 67 turnajů (Masters: 9, Open: 40, Nežebříčkové: 18). Z 286 hráčů bylo 135 nováčků.
Nejaktivnějším pořadatelem byl jednoznačně klub Hanácká Trefa, který uspořádal 17 turnajů. Na pomyslné druhé příčce se sedmi turnaji jsou pak Club Rodamiento, M-Dream Team a Zoufalej tým.
Mezi nejaktivnější hráče patří Marta Völfelová, Zdeňka Formánková a Jan Loriš, kteří navštívili 30 turnajů.
Velké poděkování patří všem, kteří pravidelně pomáhají pořadatelům s přípravou terénu, organizací a také těm, kteří se zúčastnili propagačních kuličkových turnajů a akcí na které jsme byli (jako ČKS) pozváni.
Nejbližší akce, která nás čeká a na které se uvidíme jsou již legendární “Extrémy”, které tentokrát připadají na sobotu 7. ledna 2017.