Členské příspěvky pro rok 2018

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Členské příspěvky 2018

Valná hromada ČKS schválila výši členského příspěvku:

  • 100,- Kč (dospělí nad 13 let vč.)
  • 50,- Kč (junioři do 12 let vč.)
  • 500,- Kč (nově registrované kluby do ČKS / jedná se o jednorázový poplatek)

 

Členské příspěvky uhraďte bezhotovostně na bankovní účet Českého kuličkového svazu:

  • 2100145505 / 2010 (Fio banka)
  • Jako Variabilní symbol (VS) uvádějte své registrační číslo hráče (viz)
  • Do textu zprávy vypište “Členský příspěvek 2018” + jméno a příjmení.

 

Preferujeme variantu aby členské příspěvky uhradili za své hráče předsedové klubů. V tomto případě uveďte jako VS reg. číslo předsedy klubu a do textu napište “Členský příspěvek 2018” + název klubu. Následně zašlete na emailovou adresu info@kulicky.com seznamem hráčů (+ registračními čísly hráčů) za které jste provedli platbu.

Bezhotovostní převod je nutné uskutečnit nejpozději 7 dní před konáním turnaje Masters, kterého se budete účastnit. Pověření členové Výkonného výboru budou mít u sebe vytištěné seznamy členů ČKS s poznámkou o uhrazení členského příspěvku a pokud se platba nestihne připsat na účet ČKS a hráč nebude figurovat v seznamu, bude vyzván k zaplacení členského příspěvku v hotovosti (v případě že se potvrdí skutečnost že částka na bankovní účet dorazila se zpožděním, bude vybraná částka v hotovosti hráči vrácena zpět).

Noví zájemci o členství (seznam členů naleznete ZDE) navíc vyplní a odešlou přihlášku do ČKS: