Novinky v sezóně 2018

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Novinky 2018

V sobotu 6. ledna 2018 byla oficiálně zahájena nová kuličková sezóna a to tradičními Extrémy, které se opět konaly v Kaizlových sadech na Invalidovně. Před turnajem samotným ještě proběhla Valná hromada zástupců kuličkových klubů, která schválila výši členských příspěvků pro rok 2018 a také nové Stanovy ČKS.

Již v prosinci připravil a schválil Výkonný výbor některé důležité dokumenty pro novou sezónu.

Dokumenty:

Z důležitých novinek vybíráme tyto:

  • Byly vypracované nové „Zásady pro pořádání republikových turnajů“, které se stávají nedílnou součástí Soutěžního řádu.
  • Byla vytvořena nová kategorie turnaje „Turnaj mistrů“ s koeficientem soutěže „5“ (turnaje Open mají koeficient „1“ a turnaje Masters „3“). Herní systém Turnaje mistrů byl odhlasován VV: „Každý s každým“ a účast na něm má zajištěno 12 nejlepších hráčů NŽ.
  • V Registračním řádu bylo upraveno členství kuličkových klubů. Nově se zavádí jednorázový registrační poplatek (pouze jednorázový a nevztahuje se zpětně na současné kuličkové kluby), zároveň byl snížen minimální počet členů nutný pro založení klubu (ze 6 na 4). Nově také již nemusí být všichni členové nového klubu „řádnými členy“ (jak tomu bylo nyní), ale stačí aby řádný člen byl min. předseda (kvůli zastoupení na Valné hromadě).

 

Přidělování pořadatelství republikových turnajů a konkrétní termíny bude projednávat (a schvalovat) Výkonný výbor 10. ledna 2018.

Během následujících dní bude také provedena revize webu www.kulicky.com (aktualizace všech dokumentů, úprava neaktuálních podstránek ap.).

Děkuji za pozornost,

za VV ČKS

Daniel Beseda, prezident svazu