Oznámení o novinkách pro sezonu 2017

Milé kuličkářky, milí kuličkáři,
přesně za měsíc odstartuje nová kuličková sezona a to již tradičními “Extrémy”.
Co nás tedy čeká?

1) Velká reforma členství v ČKS a úprava Registračního řádu
2) Dvě Valné hromady / z toho jedna volební
3) Úprava Soutěžního řádu
4) Větší zviditelnění ČKS (nová místa, mediální propagace, udělování záštit ap.)

Ad 1:
Zajisté největší novinkou, která se dotkne téměř každého hráče, je celková úprava (reforma) otázky členství v Českém kuličkové svazu a s tím spojená aktualizace Registračního řádu ČKS. Většině z vás se již dříve informace o této změně donesla a proto bych zde rád vypsal důvody, které nás k tomuto kroku vedly.

Důvod legislativní. Členství a zásady členství patří mezi základní pojem u všech spolků / svazů a vzhledem k tomu jaký prostor je otázce členství věnován v Novém občanském zákoníku, musíme tuto záležitost upravit dle současně platné legislativy.

Důvod organizačně – administrativní. Členství v ČKS je za celou dobu působení svazu – popravdě – dost nepřehledné a to nejen pro vnitřní využití (pro potřeby svazu a VV), ale zejména v očích orgánů státní správy a dalších institucí. Dosud byla situace taková, že členem ČKS je pouze ten kdo odevzdal vyplněnou a podepsanou přihlášku do ČKS nebo hraje za nějaký kuličkový klub. Zde je situace opravdu nepřehledná a rozhodně není v souladu s Novým občanským zákoníkem ani našimi stanovami. Podle současných pravidel “členství v ČKS” je “členem” každý hráč, který hraje za nějaký kuličkový klub a v případě, že z tohoto klubu vystoupí, stává se nečlenem (o členství v ČKS přichází) – pokud současně někdy v minulosti neodeslal papírovou přihlášku do ČKS (ale těch v archivu evidujeme opravdu minimum). Takový postup je z pohledu legislativy zcela nepřijatelný.

Důvod regulační. V současné podobě je “členství” v ČKS nepřehledné a eviduje i neaktivní hráče. Opět z pohledu státních orgánů a dalších institucí je to velmi nedůvěryhodné. Jediný potvrzovací instrument, kterým člen dokládá svůj zájem dále být členem je zaplacení pravidelného ročního členského příspěvku.

Důvod finanční. O peníze jde vždy až v první řadě. Samozřejmě nelze zastírat, že jedním z důvodů je finanční situace svazu. Pro každý spolek je členský příspěvek jediný zdroj příjmu a je k němu vázáno i členství (dle Nového občanského zákoníku je neuhrazení členského příspěvku považováno za důvod k ukončení členství). Současný stav ČKS je takový, že svaz má každoroční výdej cca – 3000 Kč (zejména na pořízení trofejí za národní žebříček dospělých a juniorů a také výdaje za ceny pro nováčky, skokany a turnaj roku; materiál a vybavení svazu atd). Zpřísněním nových zákonů vůči všem spolkům má za následek i další výdaje. ČKS bude muset každoročně odesílat účetní závěrku k Rejstříkovému soudu a odevzdávat daňové přiznání. Další nemalý výdaj bude tedy nutný pro úhradu účetních služeb.

Důvod statistický. Jedním z nejdůležitějším důvodem pro mě osobně jsou statistiky, které ze seznamu členů lze vytěžit (samozřejmě anonymně při dodržování zákona o ochraně osobních údajů). Nejen pro média, výroční zprávy ap. ale je nutné znát přesný počet členů i pro jednání s úřady a institucemi. Členská základna musí být prostě jednoznačně evidenčně podchycená.

Důvod dotační. Při žádostech o dotace se automaticky předkládá také tabulka s údaji kolik má spolek (svaz) členů a jakou výši členského příspěvku od členů vybírá (zde bych se chtěl podělit o jeden postřeh / historku při jednání s účetní firmou. Nechtěla mi věřit, při předložení účetních podkladů, že náš svaz za celou dobu své existence nevybíral žádné členské příspěvky a tvářila se dost podezíravě, že jsme snad jediní v ČR).

Důvod sportovní. Tímto krokem se blížíme zase o kus dopředu k uznání kuliček jako vážného sportu a ne jako zábavy bez pravidel. Stejně jako je tomu u jiných sportovních svazů, bude řádné členství (a s tím spojeno hrazení členských příspěvků) povinné na velkých republikových turnajích (Masters, MČR ap.). Podmínky účasti na ostatních turnajích (Open a Nežebříčkové) se nemění tyto budou i nadále přístupné široké veřejnosti. Taktéž zůstává beze změny členství kuličkových klubů (klubové členské poplatky se nezavádějí).

Ad 2:
V roce 2017 nás čekají hned dvě prezenční Valné hromady. Na první VH budou delegáti kuličkových klubů schvalovat výši členského příspěvku pro sezonu 2017. VH se uskuteční 7. ledna před začátkem “Extrémů”.
Druhá Valná hromada bude volební a uskuteční se pravděpodobně v dubnu v Kralupech nad Vltavou (definitivní termín a místo konání obdrží zástupci klubů v únoru/březnu 2017). Delegáti kuličkových klubů budou volit nové vedení ČKS pro funkční období 2017 – 2020.

Ad 3:
Úprava Soutěžního řádu se plánuje již několik měsíců a Výkonný výbor bude v následujících měsících (prosinec, leden) pracovat na konečné verzi. Pokud byste se rádi zapojili i vy do těchto příprav můžete zasílat Výkonnému výboru své podněty na úpravy / změny Soutěžního řádu přes tento formulář nebo sledovat aktuálně projednávána témata ve Fóru pro VV.

Ad 4:
Rozšiřování kuličkového sportu na nová místa by mělo probíhat ještě intenzivněji než v minulých letech a jelikož se jedná stále o prioritní téma a ČKS potřebuje mnohem širší členskou, klubovou i hráčskou základnu. Měla by v plné síle začít fungovat Mediální a propagační komise. Osobně plánuji “zapojit” do rodiny Českého kuličkového svazu i desítky malých turnajů, které se po celé republice pravidelně pořádají bez našeho vědomí a již nyní tyto organizátory průběžně oslovuji a domlouvám podmínky jak se navzájem zviditelnit (udělení záštit prezidenta svazu na tyto akce; umožnit vložení propozice do termínkovky ČKS jako nežebříčkový turnaj ap.; na některé takovéto akce jsem již přislíbil i svou osobní účast a jelikož se jedná i o velké a slavné projekty, očekávám tím současně další a větší propagaci našeho svazu).

O dalších novinkách, týkajících se zejména soutěžního řádu a kuličkových turnajů, vás budeme informovat po schůzi VV ČKS, která se uskuteční 8. ledna 2017.

Děkuji za Vaši pozornost
za VV ČKS
Daniel Beseda, prezident svazu