Report: MČR klubů 2018 (18.08.2018)

Struktura: Reportáže z turnajů > MČR > 18.08.2018

Report z turnaje MČR klubů, které se konalo 18.08.2018.

  • Místo konání: Zastávka
  • Pořadatel: Zastávecká koule

MČR klubů 2018

Report: MČR Dvojic (14.07.2018)

Struktura: Report z turnajů > Nežebříčkové > MČR Dvojic 2018

Report z turnaje.

Místo konání turnaje: Odolena Voda / Pořadatel: Marek Šiňanský

Vítězové MČR Dvojic 2018

Report: 3. Lužánky Open Brno (16.06.2018)

Struktura: Report z turnajů > Turnaje Open > Lužánky 16.06.2018

3. Lužánky Open 16.06.2018, foto ČKS, Honza (2) – Ivo (1) – Daniel (3)

Svolání Mimořádné Valné hromady ČKS (07.02.2018)

Struktura: Pracovní > VV > Oznámení VV > Svolání VH

 

Český kuličkový svaz, z. s.
P O Z V Á N K A
na Valnou hromadu zástupců klubů ČKS
Na základě podnětu ke svolání Valné hromady / *
SVOLÁVÁM tímto Valnou hromadu / **

Termín Valné hromady
Jednání valné hromady se uskuteční v SOBOTU 10. BŘEZNA 2018 od 12:00 hod.

Místo konání Valné hromady
Xbowling Strašnice (salonek), Starostrašnická 1002/58, 100 00 Praha: https://mapy.cz/s/29GqU
50.0760722N, 14.4896014E

Program valné hromady
1. Prezence účastníků VH (11:50-12:00)
2. Volba zapisovatele, volební komise (pro případ např. tajné volby), návrhové komise
3. Program – návrh programu; doplnění programu; – přijetí (12:05-12:15)
4. Jednací řád VH – přijetí (12:15-12:25)
5. Úprava / změna Soutěžního řádu v bodech 5.2, 5.5 a 6.2 / ***
6. Úprava / změna Soutěžního řádu (vč. Zásad) – návrhy svolavatelů VH
7. Úprava / změna pravidel (oficiální pravidla kuliček) – návrhy svolavatelů VH
8. Úprava Stanov – návrhy svolavatelů VH + návrhy prezidenta ČKS
9. Ostatní a diskuze (14:25-14:50)
10. Usnesení VH (14:50-15:00)
11. Závěr (cca v 15:10)

Doplňující informace
Na tuto valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce každý kuličkový klub, který se v předchozích 12 měsících zúčastnil minimálně tří turnajů započítávaných do národního žebříčku.
Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti (stanovy bod 7.2).
Valné hromady se mohou zúčastnit:
1. s právem hlasovacím: delegáti (předsedové nebo pověření zástupci [písemně nebo e-mailem] kuličkového klubu s právem účasti)
2. S hlasem poradním: prezident, tajemník a reprezentanti VV (pokud nejsou současně delegáty) a ostatní předsedové klubů (nebo pověření zástupci), kteří nemají právo hlasovací
3. Ostatní hosté (z kapacitních důvodů může každý kuličkový klub přivést max.1 hosta / člena klubu)
Podrobné materiály, návrhy a podklady budou všem delegátům k dispozici nejpozději do 5. 3. 2018 (e-maily, Fórum apod.). Doporučujeme delegátům si tyto podklady vytisknout a přinést s sebou na VH.

V Praze dne 7. února 2018

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bc. Daniel Beseda, prezident svazu

Poznámky:
*/ podnět ke svolání VH zaslalo celkem 10 zástupců kuličkových klubů (GLÁSFÉR TÝM, M-Dream Team, Bohemia & Moravia Club, SKK Rohožky, HVS GINZEL Rakovník, KS Kuličky, Strangalia Team, Spanker, SKK Elim Vsetín, Kulotvorstvo
**/ dle Stanov bod 6.2, 6.3 a zákona č. 89/2012 Sb. § 248
***/ prioritní bod programu; podnět na základě kterého byla svolána tato VH. Podnět byl zaslán 30.1.2018 „Z důvodu nesouhlasu s nově schválenými body 5.2, 5,5, 6.2 Soutěžního řádu, které byly oznámeny výkonným výborem dne 9.1.2018 (…), využíváme bodu 6.3 Stanov ČKS a žádáme o svolání mimořádné valné hromady (nejlépe “offline” pro co nejefektivnější vysvětlení a vyřešení vzniklé situace)“.

Kuličkiáda smíchu (21.01.2018)

Struktura: Report z turnajů > Nežebříčkové turnaje > Kuličkiáda smíchu 2018

Report z turnaje.

26850348_1792180634416789_7929842589176477564_o

Vítězná družstva

Novinky v sezóně 2018

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Novinky 2018

V sobotu 6. ledna 2018 byla oficiálně zahájena nová kuličková sezóna a to tradičními Extrémy, které se opět konaly v Kaizlových sadech na Invalidovně. Před turnajem samotným ještě proběhla Valná hromada zástupců kuličkových klubů, která schválila výši členských příspěvků pro rok 2018 a také nové Stanovy ČKS.

Již v prosinci připravil a schválil Výkonný výbor některé důležité dokumenty pro novou sezónu.

Dokumenty:

Z důležitých novinek vybíráme tyto:

  • Byly vypracované nové „Zásady pro pořádání republikových turnajů“, které se stávají nedílnou součástí Soutěžního řádu.
  • Byla vytvořena nová kategorie turnaje „Turnaj mistrů“ s koeficientem soutěže „5“ (turnaje Open mají koeficient „1“ a turnaje Masters „3“). Herní systém Turnaje mistrů byl odhlasován VV: „Každý s každým“ a účast na něm má zajištěno 12 nejlepších hráčů NŽ.
  • V Registračním řádu bylo upraveno členství kuličkových klubů. Nově se zavádí jednorázový registrační poplatek (pouze jednorázový a nevztahuje se zpětně na současné kuličkové kluby), zároveň byl snížen minimální počet členů nutný pro založení klubu (ze 6 na 4). Nově také již nemusí být všichni členové nového klubu „řádnými členy“ (jak tomu bylo nyní), ale stačí aby řádný člen byl min. předseda (kvůli zastoupení na Valné hromadě).

 

Přidělování pořadatelství republikových turnajů a konkrétní termíny bude projednávat (a schvalovat) Výkonný výbor 10. ledna 2018.

Během následujících dní bude také provedena revize webu www.kulicky.com (aktualizace všech dokumentů, úprava neaktuálních podstránek ap.).

Děkuji za pozornost,

za VV ČKS

Daniel Beseda, prezident svazu