Pozvánka na Mimořádnou Valnou hromadu ČKS (04.05.2019)

Struktura: Pracovní > Valné hromady > Pozvánka

POZVÁNKA

Podle zákona č. 89/2012 Sb. § 249 a stanov ČKS

svolávám

Mimořádnou VALNOU HROMADU

  • Termín: sobota 4. května 2019 od 09:35 hod.
  • Místo: Hostinec Sokolovna, Školní 93/2, 252 62  Únětice / mapa

Program jednání VH:

  1. Zahájení; Ověření usnášeníschopnosti VH
  2. Doplňující volba člena VV / Předsedy Finanční a hospodářské komise (tajná volba)
  3. Volba 3 členů Kontrolní komise (tajná volba)
  4. Ukončení schůze (09:45 hod.)

Na tuto valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce (s právem hlasovacím) každý aktivní kuličkový klub (řádný člen ČKS – kuličkový klub/kuličkový oddíl).

VH se uskuteční v pauze po ukončení prezence hráčů a zahájením turnaje Masters a délka zasedání nepřekročí 10 minut.

Kandidáti na některou z uvedených funkcí se mohou přihlašovat na info@kulicky.com, nebo na tel.: 777231324. Děkuji.

V Praze dne 29. března 2019

Bc. Daniel Beseda, prezident svazu