Valná hromada ČKS – Brno 2019

Struktura: Pracovní > Valné hromady ČKS > VH 2019 Brno

Řádná Valná hromada Českého kuličkového svazu se uskuteční v sobotu 23. února 2019 v Brně. Podklady pro jednání VH budou průběžně zveřejňovány na této stránce.

Program jednání VH:

 • Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu
 • Úvodní slov, zahájení VH
 • Schvalování organizačních záležitostí ČKS, ukončení členství současných členů VV
 • Schvalování dokumentů pro sezónu 2019 (úpravy Soutěžního řádu, Pravidel, TM 2019)
 • Schvalování Stanov ČKS (zvýšení počtu členů VV z 5 na 7; zavedení pomocných/poradních orgánů svazu – Komisí; stanovení délky funkčního období členů VV, ad.)
 • Schvalování výše členských příspěvků a termínu splatnosti
 • Vyhlášení vítězného loga pro ČKS
 • Přestávka (oběd)
 • Volba Prezidenta a Tajemníka svazu; volba 5 členů Reprezentantů Výkonného výboru (funkční období 2 roky)
 • Diskuze
 • Schvalování Zápisu z jednání VH
 • Ukončení schůze

Jednotlivé návrhy podrobně:

Schvalování dokumentů pro sezónu 2019 (úpravy Soutěžního řádu, Pravidel, TM) :

 • Kategorie turnajů
 • Zrušení kategorie „Supermasters“
 • Započítávání turnajů (kritéria/počet)
 • Podoba Turnaje mistrů 2019
 • Pravidla (definice kuličky; povolené druhy kuliček)

Schvalování a úprava Stanov:

 • Úprava délky funkčního období členů VV
 • Zakomponovat počet členů VV a Komise
 • Zřídit „Kontrolní komisi“
 • Kritéria členství a kdo má právo účasti na VH

Členství v ČKS a členské příspěvky:

 • Úprava Registračního řádu
 • Zavedení členského průkazu (QR kódy)
 • Zjednodušení přijímání nových členů – klubů
 • Snížení poplatku pro přijetí nových klubů
 • Schválení výše členského příspěvku (D/J/Kluby)

Dokumenty: