Valná hromada ČKS – Brno 2019

Struktura: Pracovní > Valné hromady ČKS > VH 2019 Brno

Řádná Valná hromada Českého kuličkového svazu se uskuteční v sobotu 23. února 2019 v Brně (Restaurace Thalie, Rooseveltova 582/14, Brno / mapa). Podklady pro jednání VH budou průběžně zveřejňovány na této stránce.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Program jednání VH:

 1. Zahájení
 2. Ověření usnášeníschopnosti VH, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele
 3. Schválení programu
 4. Úvodní slovo prezidenta svazu / Zpráva o činnosti ČKS
 5. Organizační záležitosti, zkrácení funkčního období členů VV
 6. Schválení zprávy o hospodaření svazu v roce 2018
 7. Schválení rozpočtu svazu na rok 2019
 8. Schvalování výše členského příspěvku (řádné, junioři, kluby) a termínu splatnosti
 9. Schvalování Stanov (úpravy: členství, počet členů VV, organizace – zavedení Komisí ap.)
 10. Schvalování Pravidel kuliček (úpravy)
 11. Schvalování dokumentů – Soutěžní řád, Zásady, Propozice Turnaje mistrů ap. (úpravy)
 12. Možnost začlenění svazu do zastřešujících organizací (pověření pro prezidenta)
 13. Vyhlášení vítězného loga pro ČKS
 14. Přestávka / oběd
 15. Volba Prezidenta ČKS (funkční období 2019-2021)
 16. Volba Tajemníka ČKS (funkční období 2019-2021)
 17. Volba reprezentantů VV / Předsedů komisí (počet 5, 2019-2021)
 18. Diskuze
 19. Schvalování zápisu z jednání VH
 20. Ukončení schůze

Jednotlivé návrhy podrobně:

Právo účasti (2):

Potvrzená účast:

Hlasovací právo/* mají zástupci těchto klubů:

1. M-Dream Team – účast ANO (Martin Dostál) 
2. Bohemia & Moravia Club – účast ANO (Martin Mišovič) 
3. GLÁSFÉR TÝM – účast ANO (Jiří Bernat)
4. Hanácká Trefa
5. SKK Rohožky – účast NE
6. HVS GINZEL Rakovník – účast NE
7. Chrobáci Brno – účast ANO (Jan Pohořelický)
8. SK ZASTÁVECKÁ KOULE – účast ANO (Karel Kočí, Lubomír Čech)
9. Strangalia Team – účast ? (Martin Adamec)
10. Klub cvrnkačů kuliček Cheb – účast NE
11. Spanker – účast NE
12. Club Rodamiento – účast ANO (Daniel Beseda)
13. Kuličkový klub CB Neratovice – účast NE

Začátek VH / zahájení / volba zapisovatele, ověřovatele, ad. (1,2)

Schválení programu VH (3)

Schválení zprávy o hospodaření svazu v roce 2018 (6):

Schvalování rozpočtu svazu na rok 2019 (7):

Schvalování dokumentů pro sezónu 2019 (úpravy Soutěžního řádu, Pravidel, TM) :

Materiály, které se musí schválit na této VH:

 • Kategorie turnajů a koeficient turnajů
 • Zrušení kategorie „Supermasters“
 • Započítávání turnajů (počty turnajů započítávaných do NŽ)

Materiály, které se mohou případně projednat až v rámci sezóny (na starost Komise nebo VV):

 • Podoba Turnaje mistrů 2019 /fórum/
 • Pravidla – Definice kuličky a povolené druhy kuliček – fórum
 • SŘ – Alkohol a turnaje (případně Disciplinární řád) – fórum

Schvalování a úprava Stanov (9):

 • Revize stanov – viz vzor >>návrh/podklady<<
 • Úprava délky funkčního období členů VV
 • Zakomponovat počet členů VV a Komise
 • Zřídit „Kontrolní komisi“
 • Kritéria členství a kdo má právo účasti na VH
 • Právo účasti na VH >>návrhy<<

Členství v ČKS a členské příspěvky: /fórum/

 • Úprava Registračního řádu /fórum/
 • Zavedení členského průkazu (QR kódy)
 • Zjednodušení přijímání nových členů – klubů /fórum/
 • Snížení poplatku pro přijetí nových klubů – >>návrh/materiály<<
 • Schválení výše členského příspěvku (D/J/Kluby)

Možnost začlenění svazu do zastřešujících organizací (12)

Volba prezidenta – tajemníka – členů VV / předsedů komisí (1517)

Schvalování zápisu z jednání VH (19)

Dokumenty:

Volby – kandidáti:

(1) Prezident svazu (činnost/informace):

 • Daniel Beseda (?)

(2) Tajemník svazu (činnost/informace):

 • Pavel Zoufalý

Členové Výkonného výboru / Předsedové komisí (činnost/informace):

(3) Člen VV a předseda „Sportovně technické komise“ (STK) (činnost/informace):

 • Martin Dostál

Člen VV a předseda „Administrativní komise“:

 • Komise nebude obsazena – pravomoci viz Tajemník

Člen VV a předseda „Komise mládeže“:

 • Komise nebude obsazena

(4) Člen VV a předseda „Mediální a propagační komise“ (činnost/informace):

 • Kateřina Mišovičová

Člen VV a předseda „Rozvojové komise“:

 • Pravomoci převezme prezident svazu

(5) Člen VV a předseda „Finanční a hospodářské komise“ (činnost/informace):

 • čekáme na kandidáty

(6) Člen VV pro příležitostné komise a další pracovní skupiny (činnost/informace):

 • čekáme na kandidáty

(7) Člen VV a předseda „Disciplinární komise“ (činnost/informace):

 • Martin Mišovič
 • Marek Šiňanský

Členové Kontrolní komise (pokud bude na VH ustanovena; členové nesmí být současně členy VV; pravomoci určuje Občanský zákoník; počet členů KK: 3):

 • čekáme na kandidáty

Předseda / zástupce „hráčů bez klubové příslušnosti“ (pokud bude tato funkce na VH ustanovena; tento zástupce následně může zastupovat hráče bez klubové příslušnosti na Valných hromadách):

 • Marek Šiňanský