Průzkum k Turnaji mistrů 2019

Prosím o vyplnění dotazníku/průzkumu viz link, který se týká herního systému TM pro rok 2019.

podrobné informace:

Dotazník/průzkum se skládá ze tří částí.

  1. identifikace hráčů
  2. výběr herního systému (nejdůležitější část, z výsledků se bude určovat herní systém pro TM 2019 -> zde přiřadíte počet bodů Vámi preferovaného systému, v případě více preferovaných systémů body rozdělíte)
  3. seřazení herních systémů pro TM dle oblíbenosti (nejoblíbenějšímu systému dáte 1, nejméně oblíbenému 5) -> jedná se o získání detailnějších informací o preferovaných herních systémech do budoucna (nejdříve od sezóny 2020)

otázky a odpovědi:

a) Kdo se může průzkumu zúčastnit?
každý hráč, který je ke 30.04.2019 řádným členem ČKS

b) Jak dlouho bude průzkum trvat?
od 30.04.2019 / 12:00 do 03.05.2019 / 12:00

c) Mezi jakými herními systémy můžu vybírat?

  • klasický TM – více info viz
  • návrh P.H. – více info viz
  • 1/10 hráčů – více info viz
  • nahradit TM klasickým masterem – více info viz

d) Mohu někde zjistit nějaké informace ohledně jednotlivých herních systémů?
ve fóru viz a v google tabulce viz

e) Bude mít vliv to, zda se hráč „každoročně“ účastní TM nebo se ho naopak zúčastnil pouze jednou, či vůbec?

  • hráč, který se za posledních pět let(2014-2018) TM nezúčastnil ani jednou může využít pro hlasování 1 bod
  • hráč, který se za posledních pět let(2014-2018) TM zúčastnil alespoň jednou může využít pro hlasování 1 bod a zároveň vždy 1 bod za každou svou účast.

příklad:
hráč A se nezúčastnil TM v letech 2014-2018 ani jednou, může v průzkumu využít 1 bod
hráč B se zúčastnil TM v letech 2014-2018 pětkrát, může využít v průzkumu 1 bod automaticky + 5 bodů za účast, tzn. celkem 6 bodů.

f) Jak zjistím kolik mám bodů, které mohu využít?
viz v google tabulce

g) Mohu své body rozdělit mezi několik herních systémů nebo musím vybrat pouze jeden?
záleží jen na Vás jestli je rozdělíte mezi více systémů či dáte všechny body jednomu preferovanému systému.

A N K E T A