Výzva k úhradě členského příspěvku – návrh na ukončení členství

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Výzva k úhradě

Členové ČKS, kteří neuhradili členský příspěvek na rok 2019 (na základě stanov a zákona č. 89/2012 Sb. běží lhůta pro dodatečné uhrazení členského příspěvku – nejpozději do 30.04.2019. V opačném případě členství členům automaticky zaniká dnem 01.05.2019):

 1. Erik Dančák
 2. Hana Fišerová uhrazeno
 3. Zbyněk Fojtík
 4. Viktor Harásek
 5. Ladislav Just ml. – uhrazeno
 6. Oldřich Kadlec
 7. Tomáš Kapounek
 8. Antonín Karásek
 9. František Karásek
 10. Luboš Karásek
 11. Dagmar Karásková
 12. Pavel Kotyza
 13. Lucie Krajčirovičová
 14. Pavel Kučaba
 15. Robert Mikluš uhrazeno
 16. Milan Milenky
 17. Robert Milenky
 18. Jaroslava Mišovičová
 19. Petr Mlčoch
 20. Milan Mostýn
 21. Nela Mostýn
 22. Karel Ondrůj
 23. Bohumila Ondrůjová
 24. Bohumila Ondrůjová ml.
 25. Marie Pospíšilová – členství ukončeno
 26. Zbyněk Schneider uhrazeno
 27. Oleg Schoch
 28. Anna Svrčinová
 29. Josef Šaroch
 30. Helena Šarochová
 31. Marek Šiňanský uhrazeno
 32. Josef Šnejdr
 33. Veronika Völfelová
 34. Oldřich Vrátník

V případě, že se tito členové budou chtít stát znovu členy ČKS, musí postupovat jako každý nový zájemce o členství (tzn. 1) vyplnit přihlášku do ČKS, 2) uhradit členský příspěvek, 3) žádost musí schválit Výkonný výbor, 4) člen obdrží průkaz a stává se členem). Aktuálně se tato výzva týká 34 členů (kteří byli v evidenčním stavu k 31.12.2018):