Zápis z jednání Výkonného výboru (03.04.2019)

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Zápis z jednání VV (03.04.2019

Termín pro projednávání návrhů: do 01.04.2019
Termín pro hlasování: 01.04.-04.04.2019; Účast členů VV: 5
Schůze probíhala elektronickou formou

1) Výkonný výbor ČKS schvaluje / přijetí řádných členů (jednotlivců) / celkem 12: Ladislav Brunclík (2601), Petr Fuksa (2378), Libor Nehyba (2494), Michaela Nehyba Vlčková (2495), Vendula Ovesná (2596), Zdeněk Ovesný (2597), Petr Pečenka (2623), Martin Šilhan (2602), Robert Zajíček (2105), Jana Zajíčková (2096), Karla Zajíčková (2112), Miroslav Živný (2562) /
(účast členů: 5 / PRO: 5 / proti: 0 / zdržel se: 0)

2) Výkonný výbor ČKS schvaluje / přijetí řádných členů ČKS (kluby, oddíly) / celkem 2: klub č. 54 – WOLF CVRNK TEAM (registrace 13.01.2019, předseda Jaroslav Jarušek), klub č. 55 – Divoké KOULE (registrace 30.03.2019, Tišnov, předseda Libor Jakeš) / (účast členů:
5 / PRO: 5 / proti: 0 / zdržel se: 0)

3) Výkonný výbor ČKS schvaluje / přijetí za „čestného člena“ / celkem 1. VV ČKS přijímá (dle Stanov a Registračního řádu) za čestného člena – Petra Šejbu, zakladatele svazu a prvního prezidenta. Čestný člen má (dle Registračního řádu) všechny práva a povinnosti jako řádný člen (smí se účastnit valné hromady pouze s hlasem poradním, nehlasuje za klub); řádný člen je současně osvobozen od platby členského příspěvku / (účast členů: 5 / PRO: 5 / proti: 0 / zdržel se: 0)

4) Výkonný výbor ČKS schvaluje / pověření pro Martina Dostála – zvoleného člena VV a předsedu STK. Pověření se týká vypracování a zveřejnění (vyhodnocení) ankety mezi vybranými kuličkáři o podobě Turnaje mistrů 2019 (v období duben – květen 2019) / (účast členů: 5 / PRO: 4 / proti: 0 / zdržel se: 1)

5) Výkonný výbor ČKS schvaluje / nákup – odkoupení akumulátorového světlometu pro kuličkové turnaje v hodnotě 499 Kč / (účast členů: 5 / PRO: 3 / proti: 0 / zdržel se: 2)

V Praze dne 3. dubna 2019
Zapsal: Daniel Beseda