Zápis z jednání Výkonného výboru (30.07.2019)

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Zápis z jednání VV (30.07.2019)

Termín pro projednávání návrhů: 20.07.-26.07.2019 
Termín pro hlasování: 27.07.-30.07.2019; Účast členů VV: 5
Schůze probíhala elektronickou formou (Fórum pro VV)

1) Výkonný výbor ČKS schvaluje / návrh Pavla Zoufalého (předsedy komise) na složení (obsazení) „Administrativní komise“:

Jaroslav Jarušek (člen)
Katka Koblížková (členka)
Pavel Zoufalý (předseda)

(účast členů: 5 / PRO: 5 / proti: 0 / zdržel se: 0)

V Praze dne 30. července 2019
Zapsal: Daniel Beseda